Léčení včel pomocí tepla

 

Loni jsme pořídili stroj – žlutou velkou izolovanou „bednu“, která umí vyvinout takové teplo a vzdušnou vlhkost, kterou dokáží přežít včely i jejich larvy, ale roztoč Varroa destructor, parazit včel, ne. Ten naopak, když se rozmnoží ve včelstvu ve velké míře, dokáže celé včelstvo zlikvidovat. Proto včelaři musí svá včelstva léčit. A nejrozšířenější metodou je používaní chemických látek na likvidaci roztoče. Ty  však mohou nechávat rezidua ve včelích produktech. My se snažíme přijít na cestu léčení bez chemických látek, anebo je omezit na  minimum. Ošetření zavíčkovaného plodu teplem pomocí Varroa controleru se zdá být v této cestě dobrým pomocníkem. Největší jeho potenciál je na jaře při prvních teplých dnech, kdy je zavíčkovaného plodu ve včelstvu pomálu a většina roztoče je právě koncentrovaná zde. Vezmeme tedy všechny plásty se zavíčkovaným plodem, umístíme je do boxu. Až je box plný (40 plástů), spustíme program, který 2 hodiny a 20 minut plásty zahřívá. Box funguje na elektrickou energii. Během roku kdykoli je třeba, můžeme léčení teplem opakovat.

IMG_20220328_173400