Kopání tůní

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAI letošní jaro nám přichystalo delší dobu bez deště. I zima byla na srážky podprůměrná. Jak ukazují klimatické modely, v budoucnu můžeme počítat s delšími obdobími sucha a přívalovými srážkami. Proto je třeba krajinu na takové extrémy připravit. Jako nejlepší řešení zádrže v krajině se jeví mnoho drobných opatření, jako je právě tvorba tůní, svejlů, renaturace toků, výsadba zeleně aj. Na našich pozemcích se snažíme vysazovat remízky, aleje, ovocné sady. Nyní jsme díky dobrovolné práci Jiřího Malíka, Tomáše Poeka a Lenky Wimmerové vytvořili dvě tůně v místech, kde v brzkém jaře proudí voda z kopců nad námi, dostává se nad povrch. Ale do dnešní doby odtékala rychle z povrchu pryč, nyní očekáváme, že se během zimy naplní tůně a že ji budou využívat obojživelníci a další druhy vázané na vodní prostředí. Na podzim bychom chtěli ještě v tomto místě vykopat jednu velkou tůň. Malá, která je vidět na fotografii, a která bude umístěna nad velkou, bude sloužit jako tůň sedimentační. Do velké tůně by měla proudit již voda bez hlíny, prachu a úlomků a neměla by se tolik zanášet. Břehy tůní přijdou osadit vrbami.

Tůně jsou vytvořeny tak, aby nebyl nikde strmý břeh, aby zde byla litorální zóna. Dno tůně tvoří jílová vrstva, která se zde přirozeně cca v 1 m hloubky vyskytuje. Je dobré ji při kopání neporušit, funguje jako těsnění. Horní tůň má rozměry zhruba 6 x 5 metrů a má tvar hrušky.

Velké dík patří všem,  kteří se na práci podíleli. Speciálně děkujeme Tomášovi Poekovi, který zdarma přijel se svým mini bagříkem a celý den s nasazením bagroval. Další dny pokračoval na dalších lokalitách v Broumovsku. Tůně na Broumovsku

Napsat komentář