Výsadba ovocných stromů v pozdním jaře

Zahradnictvím se ne vždy podaří z jara prodat všechny nachystané stromky. Nám se poštěstilo, že nám kamarád daroval krásné polokmeny a vysokokmeny ovocných stromů, které se nepodařilo prodat. Zasadili jsme tak 30.dubna deset stromů. Stromy měly už narašené lístky a rozvětvenou korunku. Pokud se sází takto později na jaře, je třeba je radikálně zakrátit, nejlépe nechat 3-4 kosterní větve zakrácené na 3.pupen a a jeden terminál, který se též výrazně zkrátí. Vše je dobře vidět na fotografii níže. Vyrovná se tak poměr mezi korunkou a kořeny.

Kosterní větve se vybírají tak, aby nevycházely z jednoho místa, neb by v budoucnu hrozilo rozlomení korunky. Na zahradě i v sadu nám řádí hryzci, proto sázíme všechny ovocné stromy do košů z pletiva. Koš ještě drátem svážeme s ochranou kolem kmínku a hryzec už by se ke kořenům neměl dostat.

Stromy vysazené zjara je třeba pravidelně a vydatně zalévat!

Napsat komentář