Nová tůň je plná vody

foto tuně

Jakmile více zaprší, nové tůně se začnou plnit. Je zajímavé, že se plní až s třídenním až čtyřdenním zpožděním od dešťů. Tůně jsou umístěny v údolnici pod kopcem, kudy odtéká jarní voda ve velkém, ale naopak během suchého léta tam vodu na povrchu nespatříme. Tůně jsme vytvořili během jara a léta letošního roku pomocí malého pásového bagříku a lidské síly.

Je nádhera pozorovat, jak se „díry v zemi“ zaplní vodou a jak se sem postupně stahuje život. Ještě nám zbývá vysadit kolem stromy, které snáší zamokření, aby dávaly stín vodní hladině a ta se tak v létě rychle neodpařovala.

Děkujeme nadaci Ivana Dejmala, která tvorbu tůní podpořila, a všem dobrovolníkům za jejich ochotu nezištně pomoci.

Více informací o budování tůní najdete na:

https://www.statekvavrovi.cz/?p=844

https://www.facebook.com/statekVavrovi/posts/311768980174076

https://www.facebook.com/groups/1148752612133402/permalink/1221309484877714